Leren in en van de regio! 
De Netwerkplaats is een betekenisvol netwerk van  experts en  ervaringsdeskundigen in de Achterhoek, met een focus op techniek en economie. Leer- en loopbaanvragen worden gekoppeld aan experts, ervaringsdeskundigen en/of concrete acties en vraagstukken van (startende) bedrijven. Bij de Netwerkplaats wordt er geleerd door te doen, waarbij je de ene keer leraar bent en de andere keer weer lerend bent. Hoe cool is dat! 

Ben je leerkracht, leraar, werkplekbegeleider, stagebegeleider, docent of leerplanontwikkelaar?
De Netwerkplaats legt in de regio Achterhoek de rode loper uit voor scholen en kennisinstellingen. Neem contact op voor het samen ontwerpen van keuzedelen, minoren, cursussen, trainingen of hybride projecten in bestaande leerplannen. De Achterhoek is een ondernemende, creatieve en innovatieve regio waar leerlingen en studenten kansen kunnen pakken! 

Didactische ondersteuning op de grens van onderwijs en arbeidsmarkt
Voor informatie over de didactiek: ‘Leren van verhalen’ (Graafschap College - Sander Berendsen) of  ‘Beroepsgerichte didactiek’. (HAN - Aimée Hoeve et. al) kun je contact opnemen.
Back to Top