De Netwerkplaats Achterhoek

De Netwerkplaats stelt zich ten doel om iedereen met een goed idee, droom of plan, gericht op:

Ondernemerschap (het – mogelijk - starten van een eigen bedrijf)
Innovatie (dat wat iemand anders nog niet verzonnen heeft of slim combineren)
Persoonlijke ontwikkeling (het zetten van en volgende stap te zetten in jouw loopbaan)

te verbinden aan ondernemers, instellingen en bedrijven in de regio Achterhoek om tot nieuwe bedrijvigheid te komen. De Netwerkplaats start bij het persoonlijke verhaal van de student en/of schoolverlater en ontsluit, op basis van wat hij of zij graag doet, goed kan en moeite voor wil doen, het lerende landschap in de Achterhoek en/of daarbuiten. De Netwerkplaats is een gezamenlijk initiatief van ROC Graafschap College, De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Smart Hub en Innovatiehub Achterhoek met Marij Striekwold (HAN) en Sander Berendsen (Graafschap College en HAN) als kwartiermakers.

De Netwerkplaats in relatie tot de Achterhoekse netwerken 
De Netwerkplaats laat zien wat er in de regio te halen en te brengen is. Dat doen zij door middel van inspiratieprogramma’s en het opzetten van individuele verbindingen met experts, bestaande (start-up) netwerken en/of ervaringsdeskundigen. De Netwerkplaats richt zich primair op studenten en/of schoolverlaters die vanuit verschillende achtergronden, niveaus en opleidingen werken aan challenge-based projecten, innovatieve vraagstukken of het starten van een eigen bedrijf. Deze smeltkroes aan diversiteit is ziet de Netwerkplaats als een  ingrediënt voor een rijke en creatieve leerwerkomgeving waar het (leren) maken van eigen keuzes een belangrijke waarde is.  

De Netwerkplaats bouwt verder op wat er al is
Dankzij de bestaande Achterhoekse cultuur en de intensieve netwerken in de Achterhoek kunnen expertises, vaardigheden en (organisatie)verhalen snel gedeeld worden. Dat maakt de Achterhoek als regio wendbaar. De naam: ‘De netwerkplaats’ bestaat uit de woorden werkplaats (leren en ervaren op de plek waar het ertoe doet) en netwerken (verbinding maken met wat de student en/of de schoolverlater graag doet, goed kunt, energie van krijgt en moeite voor wil doen) De Netwerkplaats verbindt niet alleen, maar ziet betekenisvol leren en ontwikkelen als een proces ‘on the job’ van (mogen) vallen en weer opstaan. Ook typisch Achterhoek! 

De visie op leren 
De Netwerkplaats is een combinatie van een ‘open einde’ en ‘loopbaangerichte’ leeromgeving en gesitueerd op het DRU-industriepark in Ulft. Bij een ‘open einde’ leeromgeving staat het programma, de opdracht en de locatie vooraf niet vast en gaan studenten/schoolverlaters, medewerkers, docenten en/of ondernemers in nauwe samenwerking op zoek naar oplossingen voor innovatieve, interdisciplinaire en ondernemende ideeën/vraagstukken op de grens van onderwijs en arbeidsmarkt. Een ‘loopbaangerichte leeromgeving’ houdt in dat - in eerste instantie - niet het project of de verwachting van de onderneming, maar de student/schoolverlater centraal staat. 

De Netwerkplaats als een plek om te ontdekken, te pionieren en gas te geven! 
De coaches in de Netwerkplaats gaan in gesprek met studenten/schoolverlaters over kwaliteiten, drijfveren, verwachtingen, plannen acties en/of keuzes. Op basis van deze gesprekken wordt er een individueel (leer)plan opgesteld, waarbij het plan, idee of talent direct wordt gekoppeld aan (bestaande) projecten of aan een ervaren ondernemerscoach die je ondersteunt in het opzetten van een eigen bedrijf. 

De Netwerkplaats is geen school maar een leerecosysteem. Binnen een leerecosysteem wordt er over grenzen heen gekeken van eigen organisatiestructuren en wordt de gehele regio als leeromgeving gezien. Sander Berendsen en Marij Striekwold (de kwartiermakers van De Netwerkplaats) kennen de regio en maken gebruik van al het moois wat er in de regio te halen en te brengen is.  De Netwerkplaats  is een spin in het lerende web en blijft ook ondersteuning bieden als het niet lekker loopt. Schoolverlaters die zijn aangesloten gaan niet de deur uit zonder alternatief.  

De visie van De Netwerkplaats staat beschreven in het boek: ‘Leren van verhalen’ (Berendsen, 2022) De methodiek is ontwikkeld in opdracht van ROC Graafschap College en is een handreiking voor (professionele) identiteitsontwikkeling (loopbaanbegeleiding) en beroepsgericht opleiden op de grens van onderwijs en arbeidsmarkt.

Back to Top