Leren in en van de regio! 
De Netwerkplaats is een programma voor betekenisvol leren van en met de regio en richt zich op talentontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 10 en 30 jaar oud. Leer- en loopbaanvragen (met een focus op techniek, duurzaamheid, ondernemend gedrag en ondernemerschap) worden gekoppeld aan experts, ervaringsdeskundigen, scholen, kennisinstellingen en/of bedrijven in de regio Achterhoek. Bij de Netwerkplaats wordt er geleerd door te doen, waarbij iedereen tegelijkertijd de leraar en/of de leerling kan zijn. We stellen ons nooit de vraag: 'Wie ben je en welke functie heb je?' maar: 'Wat doe je goed, wat doe je graag en waar wil je moeite voor doen? en draag je bij aan een mooiere samenleving, een prettig leven en een fijne loopbaan'
De Netwerkplaats maakt gebruik van de methodiek: Leren van verhalen' (Berendsen 2022) en het handboek: 'Beroepsgerichte didactiek (Nieuwenhuijs, Hoeve, Van Vlokhoven en Den Boer, 2022)
Ben je leerkracht, leraar, docent, manager  of leerplanontwikkelaar?
De Netwerkplaats legt in de regio Achterhoek de rode loper uit voor scholen en kennisinstellingen en ontwerpt samen met het reguliere onderwijs (van PO tot WO) 'grensoverstijgende'  basisschoolprojecten, mbo keuzedelen, hbo minoren, bedrijfstrainingen en/of hybride projecten. Binnen én buiten de lijntjes van bestaande leerplannen.
 Samenwerken met de Netwerkplaats betekent het ontsluiten van leren en leeromgevingen in de Achterhoek waarbij we ervan uitgaan dat het leren altijd en overal plaatsvindt en een uniek en betekenisvol proces is.
Leraren van de Netwerkplaats bestaan uit studenten, ondernemers, leraren, lerarenopleiders, experts en onderzoekers die samen op zoek gaan naar actuele (persoonlijke en regionale) vraagstukken De Achterhoek is een ondernemende, creatieve en innovatieve regio waar leerlingen en studenten kansen kunnen pakken! 

Didactische ondersteuning op de grens van onderwijs en arbeidsmarkt
Voor informatie over de didactiek: ‘Leren van verhalen’ of  Het handboek: ‘Beroepsgerichte didactiek’ kun je contact opnemen met Sander Berendsen of Marij Striekwold via het mailadres: pakjekans@denetwerkplaats.nl
Back to Top