De sectoren zorg en techniek staan onder invloed van snelle  maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Om daarop in te kunnen spelen, zien we in deze sectoren een belangrijke rol voor leerwerkomgevingen: samenwerkingen tussen mbo en hbo en het werkveld, waarin meerdere organisaties samen werken, leren en innoveren. Dit vraagt om cross-boundary teaming en wendbaarheid van de (aankomende) professionals. ROC Graafschap College (De Netwerkplaats) en SmartHub Incubator Industry werken samen mee als praktijkpartner.

Doel
Het doel van dit project is om beter te begrijpen hoe grensoverstijgende samenwerking (cross-boundary teaming) er in de praktijk uit kan zien en zicht te krijgen op de concrete mogelijkheden om cross-boundary teaming te versterken. De centrale onderzoeksvraag luidt: Hoe ziet cross-boundary teaming in leerwerkomgevingen gericht op wendbaarheid eruit en hoe kan die worden versterkt?

Resultaten
Inzicht over hoe cross-boundary teaming   er in leerwerkomgevingen uitziet
Inzicht over hoe cross-boundary teaming versterkt kan worden
Praktische handvatten (in de vorm van een diagnose-instrument, toolkit, prototype, etc.) 

Looptijd
01 juni 2022 - 31 mei 2026 

Aanpak
Middels kwalitatief, ontwerpgericht onderzoek met een participatief karakter wordt de onderzoeksvraag beantwoord. Zowel onderzoekers, docent-onderzoekers als medeontwerpers uit vier participerende leerwerkomgevingen (met beroepsonderwijs- en werkveldpartners) zijn betrokken bij de uitvoering van het onderzoek.

Co-financiering
Dit onderzoek werd (mede)gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wil je meer informatie over het TINT onderzoek? Klik dan op onderstaande button.​​​​​​​
Back to Top