De sectoren zorg en techniek staan onder invloed van snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de veranderende kijk op zorg en de Coronacrisis. Dat vraagt om wendbaarheid van (aanstaande) professionals. Daarom zien we in deze sectoren een fors stijgend aantal samenwerkingen tussen het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het werkveld in de vorm van leerwerkomgevingen. In deze leerwerkomgevingen wordt samengewerkt om een betere verbindingen te leggen tussen leren, werken en innoveren. Bij deze samenwerkingen zijn meerdere organisaties betrokken. Samenwerkingen hebben een interorganisationeel, interprofessioneel en fluïde karakter, dat door (aankomende) professionals als een uitdaging wordt ervaren.
De netwerkplaats (Graafschap College) en de Smart Hub Incubator Industry werken als praktijkpartner mee aan een onderzoek waar grensoverstijgend werken (cross boundary teaming) in leerwerkomgevingen centraal staat, gericht op wendbaarheid. Het doel van dit onderzoeksproject is om beter te begrijpen hoe deze grensovertijgende samenwerking er in de praktijk uit kan zien en zicht te krijgen op de concrete mogelijkheden om cross-boundary teaming te versterken. 

Back to Top